Now showing items 1-1 of 1

  • Riise, John (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    I min oppgave « La didactique de la culture dans le manuel Avec Plaisir 1» redegjør jeg for kulturaspektet i læreboken Avec Plaisir 1. På bakgrunn av tre sentrale forskere innen kulturpedagogikk og språklæring, Zarate, ...