Now showing items 1-1 of 1

  • Myren, Maja Røkenes (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Denne masteroppgåva tek føre seg det franske pronomenet “en” og undersøkjer kva dei strukturane som inneheld dette pronomenet, kan svare til på norsk. Vi har ikkje noko tilsvarande pronomen i det norske språksystemet, og ...