Now showing items 1-1 of 1

  • Melby, Anette karoline (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Marguerite Duras (1914-1996) er født og oppvokst i fransk Indokina. Indokinasyklusen i hennes forfatterskap innehar sterkt selvbiografiske trekk og forfatteren nøler ikke med å kritisere forholdene de innfødte og fattige ...