Now showing items 1-1 of 1

  • Gerdes, Anne Lene (Master thesis / Hovedoppgave, 2006)
    Oppgaven er inndelt i syv kapitler i tillegg til at den inneholder et introduksjonskapittel, et forord og en konklusjon. I stedet for å gi et kort resymé av hvert enkelt kapittel, vil det være mer hensiktsmessig å vise til ...