Now showing items 1-1 of 1

  • Frank, Ingvild (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Hovedoppgaven min omhandler et emne de fleste har en mening om, nemlig teksting. Til tross for at mannen i gata har mange ideer om kvaliteten til de norske tekstene, har det vært utført få omfattende forskningsarbeider ...