Now showing items 1-1 of 1

  • Frammarsvik, Stian (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Denne oppgaven består av to deler. Den første er en oversettelse av de tjueseks første sidene av Colettes novelle «Gigi». Deretter er det en kommentar til oversettelsen. I den andre delen redegjør jeg for tap og fremmedgjøring ...