Now showing items 1-1 of 1

  • Eide, Kristin (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Året 1947 blir et dramatisk år for Frankrike, preget av økonomisk, politisk og sosial krise. Parallelt med dette senker jernteppet seg over Europa. Den kalde krigen får raskt konsekvenser for fransk innenrikspolitikk. ...