Now showing items 1-1 of 1

  • Blindheim, Ellen Vedde (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Franskmenn og språknormen, før og nå. Den franske språkhistorien har sine særegenheter. Historien er preget av en sterk sentralisering av språknormen, stor respekt for ”riktig” fransk og en myte om fransk er et bedre og ...