Now showing items 1-1 of 1

  • Berg, Ellen Helene (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
    Agrippa d Aubigné et Henri de Navarre L histoire d une amitié. I Renessansens og Humanismens ånd, slår den tyske teologen Martin Luther sine 95 teser mot den katolske tro opp på dørene til den kongelige kirke i Wittenberg ...