Now showing items 1-1 of 1

  • Ballari, Kristine Guttorm (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
    Denne masteroppgaven er en komparativ studie av to arktiske urfolk: innuene i Québec og samene i Norge. Begge disse urfolkene har opplevd kolonisering av deres landområder og en statlig assimileringspolitikk hvor målet var ...