Now showing items 1-1 of 1

  • Bakke, Håvard Astrup (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
    Oppgaven er en del av det omfattende prosjektet la Phonologie du français contemporain (PFC), som går ut på kartlegge de dialektiske og sosiolingvistiske variantene av fransk, slik det snakkes ikke bare i Frankrike men ...