Now showing items 1-1 of 1

  • Asheim, Tora (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Sammendrag Denne masteroppgaven er en kontrastiv studie som går ut på å sammenligne bruken av den franske verbalformen le conditionnel og den tilsvarende norske formen. Jeg har gjort dette valget fordi en slik sammenligning, ...