Now showing items 1-1 of 1

  • Østby, Kathrine Asla (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Emnet for denne hovedoppgaven er den franske slangen verlan . Målet med oppgaven er for det første å gjøre rede for de formelle trekkene ved denne slangen i en fonologisk analyse, og for det andre å prøve ut optimalitetsteorien ...