Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:22:26Z
dc.date.available2013-03-12T09:22:26Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-20en_US
dc.identifier.citationSmedsrud, Kjersti Margrete. Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling?. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/13116
dc.description.abstractOppgaven omhandler variasjoner i utformingen av offentlig forvaltning. Casene som jeg har valgt er kontrollsiden av utlendingsforvaltningen i Norge, Sverige og Danmark. Til tross for store likheter mellom disse landene, både generelt og på utlendingsfeltet spesifikt, er ulikhetene mellom de formelle strukturene på området relativt store. Dette gjør det interessant å diskutere hva disse forskjellene kan skyldes. I denne oppgaven er jeg spesielt interessert i i hvilken grad og på hvilken måte forklaringen kan ligge i at ulike prioriteringer av offentlige hensyn er nedfelt i strukturene. Utgangspunktet for analysen er to ulike organisasjonsteoretiske innfallsvinkler. I et instrumentelt perspektiv ser man den formelle strukturen som et redskap for ledelsen og innflytelsesrike aktører til å nå sine målsetninger. Ulikheter i hva man ønsker å oppnå og bevisste valg ut i fra dette, vil dermed forklare forskjeller i strukturell utforming. De empiriske funnene tyder på at organiseringen av forvaltningene delvis kan forklares som et resultat av prioritering av offentlige hensyn, som politisk styring, faglig autonomi, rettssikkerhet, effektivitet og legitimitet. Kulturperspektivet gir derimot en alternativ fortolkning av ulikheter basert på historiske ineffektivitet, stiavhengighet og tilpasning av formell struktur til uformelle normer og verdimessige prioriteringer. Strukturelle trekk preget av stabilitet og overensstemmelser med tradisjonell forvaltningsmodeller bygger opp under en slik tilnærming. Jeg argumenterer her for at hver av de to teoriene ikke alene kan gi fullstendige bilder av forholdene, men at de sammen kan utfylle hverandre og gi en mer nyansert og dekkende forståelsesramme.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleIntensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling? : En komparativ studie av variasjonen i organiseringen av utlendingsforvaltningen mellom de skandinaviske landeneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-11-01en_US
dc.creator.authorSmedsrud, Kjersti Margreteen_US
dc.subject.nsiVDP::240en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Smedsrud, Kjersti Margrete&rft.title=Intensjonelle valg eller kulturelt bunden utvikling?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-29592en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo123955en_US
dc.contributor.supervisorTom Christensenen_US
dc.identifier.bibsys114729603en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/13116/2/Smedsrud_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata