Now showing items 1-1 of 1

  • Bølstad, Joar (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Oppgaven gir en innføring i anyoner, partikler med fraksjonell statistikk som kun finnes i to-dimensjonale systemer. Disse partiklene interpolerer mellom bosoner og fermioner, og derfor behandles også de to-dimensjonale ...