Now showing items 1-1 of 1

  • Skogmo, Siri Furst (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Første del av denne oppgaven er en oversettelse av kapittel 1,2,13,14 og 24 av Jane Austens Northanger Abbey. Kapittel 1 og 2 presenterer Catherine Morlands bakgrunn og den første tiden i Bath, kapittel 13 og 14 illustrerer ...