Now showing items 1-1 of 1

  • Natvig, Patricia See Yan (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Oppgaven består av to deler. Første del er min oversettelse av et utdrag fra Fiona Mozleys roman Elmet. I andre del redegjør jeg for utfordringene jeg har møtt på i arbeidet med oversettelsen, og hvordan jeg har gått ...