Now showing items 1-1 of 1

  • Gottschalk, Morten Peter (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Oppgaven er en kommentert oversettelse av romanen Fight Club av Chuck Palahniuk. Den inneholder en oversettelse av de sju første kapitlene i romanen. Kommentardelen tar for seg oversetterproblemer, og diskuterer disse i ...