Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:08:50Z
dc.date.available2013-03-12T09:08:50Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-12-18en_US
dc.identifier.citationReine, Simen Sommerfelt. Density functional theory for large molecular systems. Doktoravhandling, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12863
dc.description.abstractNøyaktige simuleringer av kjemiske og biologiske prosesser på molekylært nivå har lenge vært uoppnålig for en rekke molekylære systemer, og har nå blitt mulig for mange av disse systemene gjennom ny metodeutvikling av Simen Reine, Trygve Helgaker og medarbeidere ved Universitetet i Oslo.<br> Datasimuleringer er utbredt innen kjemi og relaterte felt som biologi, farmasi og medisin.<br> Kvantekjemiske metoder er fundamentale for de mest nøyaktig simuleringsteknikkene, og er til stor hjelp ved bestemmelse og prediksjon av molekylære egenskaper, som for eksempel molekylers struktur, og gir i tillegg viktig og detaljert innsikt i kjemiske reaksjoner - både kvalitativt og kvantitativt. Anvendelsesområdet er nært knyttet til metodenes nøyaktighet, effektivitet og brukervennelighet. Utviklingen av nye og forbedrede metoder gjør oss i stand til å studere molekylære systemer som foreløpig har vært utenfor rekkevidde, og gir oss mer nøyaktig beskrivelse av de systemene vi allerede behandler idag. Som en konsekvens vil man kunne redusere bruken av kostbare og tidkrevende eksperimenter og samtidig hjelpe forskere verden over til bedre å forstå kjemiske mekanismer.<br> De fleste kvantekjemiske beregninger som utføres idag benytter tetthetsfunksjonalteori (DFT), da denne metoden utgjør et godt kompromiss mellom nøyaktighet og beregningstid. Selv om DFT er meget nyttig, er dagens metoder begrenset til systemer bestående av noen få hundre atomer, og utelukker derfor en rekke systemer, for eksempel proteiner. I doktorgraden "Tetthetsfunksjonalteori for store molekylære systemer" har nye metoder innen DFT blitt utviklet med tanke på rutinemessige beregninger for store systemer. Beregninger for systemer med 1400 atomer er rapportert og metodene er i etterkant blitt benyttet for systemer med opp til 4000 atomer.nor
dc.description.abstractAccurate simulations of chemical and biological processes at a molecular level have long been missing for a wide range of molecular systems, but in now possible for many of these systems due to the recent developments of Simen Reine, Trygve Helgaker and co-workers at the University of Oslo. Computer simulations are widely used in chemistry and related fields like biology, pharmacy and medicine. Quantum-chemical methods are the basis of the most accurate simulation techniques. They are of great help in the determination and prediction of molecular properties e.g. molecular structures and give important and detailed insights into chemical reactions - both qualitatively and quantitatively. The predictive power and the range of molecular systems these methods can be applied to is closely related to their accuracy, efficiency and user-friendliness, and therefore the development of new and improved methods increases the impact of quantum chemistry to an even greater extent. Such developments enable treatment of systems previously out of reach, improve the description of the systems accessible by standard methodology, and as a consequence, reduce the need for time demanding and costly experiments. Most quantum chemical calculations are carried out using density functional theory (DFT), as this method constitutes a good compromise between accuracy and performance. Although highly useful, current methodology was limited to molecules consisting of up to a few hundred atoms, and the description of for example proteins has therefore been restricted to a rather crude level. In the thesis "Density functional theory for large molecular systems" new methods have been developed aiming at routine DFT calculations of large systems. Molecular calculations on systems containing 1400 atoms are here reported - and the methods have since been applied to systems containing up to 4000 atoms.eng
dc.language.isoengen_US
dc.relation.haspartI A unified scheme for the calculation of differentiated and undifferentiated molecular integrals over solid-harmonic Gaussians S. Reine, E. Tellgren and T. Helgaker Physical Chemistry Chemical Physics, 9, 4771-4779, 2007. http://dx.doi.org/10.1039/b705594c
dc.relation.haspartII Linear-scaling implementation of molecular electronic self-consistent field theory. P. Salek, S. Høst, L. Thøgersen, P. Jørgensen, P. Manninen, J. Olsen, B. Jansik, S. Reine, F. Pawlowski, E. Tellgren, T. Helgaker and S. Coriani The Journal of Chemical Physics, 126, 114110, 2007. http://dx.doi.org/10.1063/1.2464111
dc.relation.haspartIII Variational and robust density fitting of four-center two-electron integrals in local metrics S. Reine, E. Tellgren, A. Krapp, T. Kjærgaard, T. Helgaker, B. Jansik, S. Høst and P. Salek The Journal of Chemical Physics, 129, 104101, 2008. http://dx.doi.org/10.1063/1.2956507
dc.relation.haspartIV An efficient density functional theory force evaluation for large molecular systems S. Reine, M. F. Iozzi, V. Bakken, A. Krapp, T. Helgaker, F. Pawlowski and P. Salek Manuscript. The paper is not available in DUO.
dc.relation.haspartV A ground-state-directed optimization scheme for the Kohn-Sham energy S. Høst, B. Jansik, J. Olsen, P. Jørgensen, S. Reine and T. Helgaker Physical Chemistry Chemical Physics, 10, 5344-5348, 2008. http://dx.doi.org/10.1039/b807639a
dc.relation.haspartVI Towards black-box linear scaling optimization in Hartree-Fock and Kohn-Sham theories S. Høst, J. Olsen, B. Jansik, P. Jørgensen, S. Reine, T. Helgaker, P. Salek and S. Coriani Lecture Series on Computer and Computational Sciences, 1, 1-10 , 2006. The paper is not available in DUO.
dc.relation.haspartVII Linear-scaling implementation of molecular response theory in self-consistent field electronic-structure theory S. Coriani, S. Høst, B. Jansik, L. Thøgersen, J. Olsen, P. Jørgensen, S. Reine, F. Pawlowski, T. Helgaker and P. Salek The Journal of Chemical Physics, 126, 154108, 2007. http://dx.doi.org/10.1063/1.2715568
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1039/b705594c
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1063/1.2464111
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1063/1.2956507
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1039/b807639a
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.1063/1.2715568
dc.titleDensity functional theory for large molecular systemsen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.date.updated2010-07-20en_US
dc.creator.authorReine, Simen Sommerfelten_US
dc.subject.nsiVDP::440en_US
cristin.unitcode151200en_US
cristin.unitnameKjemisk institutten_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Reine, Simen Sommerfelt&rft.title=Density functional theory for large molecular systems&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Doktoravhandlingen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24123en_US
dc.type.documentDoktoravhandlingen_US
dc.identifier.duo98026en_US
dc.contributor.supervisorTrygve Helgaker & Filip Pawlowskien_US
dc.identifier.bibsys101575122en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12863/5/Reine_PUBL2.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata