Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:09:03Z
dc.date.available2013-03-12T09:09:03Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-09-08en_US
dc.identifier.citationSkistad, Wegard. Optimalisering av syntesebetingelsene for nye 10-ring zeolittstrukturer. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12856
dc.description.abstractI dette arbeidet har de to til nå mest komplekse zeolittstrukturene som er kjent, TNU-9 (TUN) og IM-5 (IMF), blitt syntetisert. Forsøk på syntese av ITQ-13 har også blitt utført. Alle de tre strukturene har egenskaper som indikerer at disse kan være lovende katalysatorer i prosessen hvor metanol omdannes til bensin. Templatene til TNU-9 og IM-5 er dikvartærnære alkylammonium kationer som har vist seg å være fleksible organiske forbindelser som påvirkes av endringer i den uorganiske gelkjemien. Flere forsøk på å endre den kjemiske sammensetningen har blitt utført for TNU-9 og IM-5 for å se hvordan dette har påvirket faserenheten, partiklenes kjemiske sammensetning (Si/Al-forholdet) og partikkelstørrelsen. Si/Al-forholdet i synteseblandingen hvor TNU-9 fremkommer som rene faser har blitt utvidet noe i forhold til tidligere rapportert i [1], men Si/Al-forholdet i partiklene øker ikke i samme størrelsesorden som endringen av Si/Al-forholdet i synteseblandingen i verken TNU-9 eller IM-5. Små variasjoner fra den optimale kjemiske sammensetningen i synteseblandingen gir uønskede faser. Krystalliseringstiden kan reduseres betraktelig ved å endre krystalliseringsbetingelsene fra statiske til vertikalt roterende eller horisontalt omrørende krystalliseringsbetingelser samtidig som utbyttet øker. Den merkbare reduksjonen i krystalliseringstiden kan sannsynligvis forklares som et resultat av den uorganiske gelkjemiens påvirkning på templatet, at strukturene kun ønsker å krystallisere med en viss kjemisk sammensetning i nettverket og at variasjonene i den kjemiske sammensetningen i nettverket er meget begrenset for stabilisering av strukturen. Materialets partikkelstørrelse kan til en viss grad kontrolleres ved å endre essensielle parametere. Disse parametrene er: • Krystalliseringsbetingelser(Statisk/Vertikaltroterende/Horisontalt omrørende) • Silikakilder • Si/Al-forholdet • (NaBr) Ved å bruke varierende silikakilder kan partikkelstørrelsen varieres. Den største effekten ble oppnådd ved å endre krystalliseringsbetingelsene fra statiske til vertikalt roterende eller horisontalt omrørende krystalliseringsbetingelser. Økende Si/Al-forhold i synteseblandingen resulterte oftest i redusert partikkelstørrelse. Motsatt trend ble observert der hvor NaBr ble tilsatt. ITQ-13 har blitt forsøkt framstilt med Ge for å redusere stress i doble fireringer i strukturen. I tillegg har F- blitt tilsatt for å stabilisere mindre cage i strukturen og for å bidra til stabilisering av doble fireringer sammen med Ge. Få forsøk har blitt gjort på syntese av ITQ-13, og det har ikke lyktes å fremstille strukturen. Det har derimot lyktes å fremstille en typisk konkurrerende fase hvilket kan bety at syntesene utført i denne oppgaven kan være i nærheten av de rette betingelsene for å krystallisere ITQ-13.nor
dc.language.isonoren_US
dc.titleOptimalisering av syntesebetingelsene for nye 10-ring zeolittstruktureren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-28en_US
dc.creator.authorSkistad, Wegarden_US
dc.subject.nsiVDP::440en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Skistad, Wegard&rft.title=Optimalisering av syntesebetingelsene for nye 10-ring zeolittstrukturer&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23370en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo94591en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12856/1/15.05.09_L_MasterxixkjemixmedxENDNOTE.docx
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12856/2/MASTER_DUO.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12856/3/SAMMENDRAG_DUO.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata