Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:09:19Z
dc.date.available2013-03-12T09:09:19Z
dc.date.issued2001en_US
dc.date.submitted2003-01-20en_US
dc.identifier.citationSellevåg, Stig Rune. Studier av atmosfærisk nedbrytning og bidrag til drivhuseffekt til 2-fluoretanol, 2,2-difluoretanol og 2,2,2-trifluoretanol. Hovedoppgave, University of Oslo, 2001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12833
dc.description.abstractI dette arbeidet ble det studert hvilken innvirkning 2-fluoretanol, 2,2-difluoretanol og 2,2,2-trifluoretanol har på miljøet og klimaet. Disse forbindelsene er foreslått som nye erstatningsstoffer for klorfluorkarboner (KFK) og hydrogenfluorkarboner (HFK). Hovedfokuset har vært å bestemme hvor raskt forbindelsene brytes ned i atmosfæren og hvor mye de bidrar til drivhuseffekt. I tillegg ble det gjort kvantekjemiske berekninger av vibrasjonsfrekvenser og integrerte absorpsjonsintensiteter til forbindelsene. Det ble også gjort en produktstudie av reaksjonen mellom 2,2,2-trifluoretanol og kloratomer. Hastighetskonstanter for OH- og Cl-reaksjoner i gassfase med de nevnte forbindelsene, ble bestemt ut fra relative målinger og Fourier-transform infrarød deteksjon. Hastighetskonstanten for OH-reaksjonen med 2,2,2-trifluoretanol ble også bestemt ved hjelp av absolutte målinger. De atmosfæriske levetidene til forbindelsene ble bereknet ut fra hastighetskonstantene for OH-reaksjonene, og er 14 dager, 45 dager og 164 dager for henholdsvis 2-fluoretanol, 2,2-difluoretanol og 2,2,2-trifluoretanol. En generell reaksjonsmekanisme for den atmosfæriske oksidasjonen av forbindelsene i gassfase er foreslått. Imidlertid bør det utføres kvantitative produktstudier av reaksjonene med OH-radikaler eller kloratomer, samt målinger av absolutte absorpsjonstverrsnitt til CH2FCHO, CHF2CHO og CF3CHO i det ultrafiolette området. Absolutte integrerte absorpsjonsintensiteter til de fluorerte etanolene ble bestemt i bølgetallområdet 4000-70 cm-1. Globale oppvarmingspotensialer (GWP) ble bereknet ut fra levetidene og de integrerte absorpsjonsintensitetene til forbindelsene. Det ble funnet at deres bidrag til drivhuseffekt er neglisjerbart sammenlikna med KFK-11. Sett i lys av levetidene og GWP-verdiene, vil 2-fluoretanol, 2,2-difluoretanol og 2,2,2-trifluoretanol påvirke miljøet og klimaet i langt mindre grad enn hva KFK-er og HFK-er gjør. Imidlertid har 2,2,2-trifluoretanol lang nok levetid til at den kan tas opp i væskefase der den oksideres til trifluoreddiksyre.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleStudier av atmosfærisk nedbrytning og bidrag til drivhuseffekt til 2-fluoretanol, 2,2-difluoretanol og 2,2,2-trifluoretanolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-07-04en_US
dc.creator.authorSellevåg, Stig Runeen_US
dc.subject.nsiVDP::440en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sellevåg, Stig Rune&rft.title=Studier av atmosfærisk nedbrytning og bidrag til drivhuseffekt til 2-fluoretanol, 2,2-difluoretanol og 2,2,2-trifluoretanol&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2001&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-5335en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo8364en_US
dc.contributor.supervisorProf. Claus J. Nielsen & Prof. II Frode Stordal (Inst. for geofysikk)en_US
dc.identifier.bibsys012095885en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata