Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:10:53Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2007-02-08en_US
dc.identifier.citationDizdarevic, Selma. Syntese og karakterisering av porøse koordinasjonspolymere. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12802
dc.description.abstractSammendrag Koordinasjonspolymere (CPO; coordination polymer), metalorganiske nettverk forbindelser (MOF; metal organic framework structure) og uorganiske-organiske hybridforbindelser utgjør fort voksende grupper av nye materialer som for tiden studeres på grunn av deres strukturelle oppbygging og kjemiske egenskaper, og spesielt en ofte forekommende porøsitet. Disse materialene består av henholdsvis uorganiske kationer eller byggesteiner av metalloksid-klustere samt organiske molekyler som binder de uorganiske byggesteinene sammen til polymere strukturer med ulik dimensjonalitet gjennom koordinasjonsbindinger. Gjennom mange ulike kombinasjoner av metallsalt og tilsvarende mange muligheter av organisk ligand, dannes en mengde krystallstrukturer/forbindelser med interessante magnetiske, elektriske, optiske og katalytiske egenskaper. Kun få av disse er så langt undersøkt. I denne oppgaven er koordinasjonspolymere fremstilt ved solvotermale metoder. Reaksjonssystemer er studert og utviklet med hensyn på bruk av metallsalter som Ni(NO3)2·6H2O og Co(NO3)2·6H2O, samt organiske molekyler som 2,6-naftalendikarboksylsyre, 2,6-NDC og 1, 4-diazabicyclo [2.2.2]oktan, DABCO, og løsningsmidler som N, N´-dimetylformamid, DMF, for å lage nye hybridmaterialer med ulik porestørrelse, poreform og kjemisk funksjonalitet i porene. I denne sammenheng utgjør fase- og strukturbestemmelser av reaksjonsprodukter ved hjelp av røntgendiffraksjonsteknikker en viktig del av oppgaven. Andre benyttede karakteriseringsmetoder er termogravimetrisk analyse, magnetiske (SQUID) målinger, og målinger av overflateareal og porevolum. Fire nye koordinasjonspolymerer er blitt fremstilt. To urene produkter inneholder porøse koordinasjonspolymerer, hhv. Ni2(NDC)2(DABCO)·xDMF og Co2(NDC)2 (DABCO)·xDMF. Disse antas å ha såkalte paddle wheel nettverk. For prøvene observeres store vekttap med TGA, samt høyt overflateareal og porevolum. To nye forbindelser har blitt strukturbestemt. Krystallstrukturene av Co(NDC)(DMF), CPO-17 og Co3(NDC)3 b(DMF)4, CPO-18, har monoklin symmetri og romgruppe C 2/c, og fremviser interessante magnetiske egenskaper.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmaterialvitenskap nanoteknologien_US
dc.titleSyntese og karakterisering av porøse koordinasjonspolymereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-02-20en_US
dc.creator.authorDizdarevic, Selmaen_US
dc.subject.nsiVDP::440en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Dizdarevic, Selma&rft.title=Syntese og karakterisering av porøse koordinasjonspolymere&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14379en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo52488en_US
dc.contributor.supervisorHelmer Fjellvågen_US
dc.identifier.bibsys061958034en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata