Now showing items 1-2 of 2

  • Uvsløkk, Geir (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
    Artikkelen er en undersøkelse av hvordan involverte aktører har arbeidet for å skape interesse for fransk filosofi blant humanistisk orienterte lesere i Norge via serien Pax Artes – både gjennom lovord og kritikk. For å ...
  • Uvsløkk, Geir (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
    After the publication of Villa triste (1975), several of Patrick Modiano's novels contain a storyline that is similar to the main plot of this novel: a man—often the story's narrator, who is also the male protagonist—recollects ...