Now showing items 1-2 of 2

  • Stene-Johansen, Knut; Bondevik, Hilde (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
    Det følgende er et utdrag fra kapittelet "Kreft – eller spredningens logikk" i boken Sykdom som litteratur (Bondevik/Stene-Johansen 2011). Det er ett av bokens 13 kapitler som tar for seg hver sin medisinske diagnose og ...
  • Bondevik, Hilde; Stene-Johansen, Knut (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
    Det finnes en lang rekke estetiske verk av svært ulik karakter med beskrivelser og fremstillinger av tuberkulose, som var svært utbredt i Europa på 1800-tallet og frem til medisinen oppdaget årsakene og kunne tilby ...