Now showing items 1-1 of 1

  • Mønnesland, Svein (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
    Folkemordet i Srebrenica i juli 1995 opprørte en hel verden. Siden 1992, da krigen brøt ut, hadde Bosnia-Hercegovina vært under internasjonalt oppsyn. Artikkelen drøfter hvordan folkemord og grove krigsforbrytelser kunne ...