Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:10:43Z
dc.date.available2013-03-12T09:10:43Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-09-15en_US
dc.identifier.citationJohansen, Arne. Syntese og karakterisering av sinkfosfater med zeolittstruktur. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12795
dc.description.abstractSammendrag: Arbeidet konsentrerer seg om syntetisering av sinkfosfater med fiberzeolitt- struktur og karakterisering av disse. Siden 1990-tallet har det vært utført et betydelig forskningsarbeid for å samle inn informasjon om mikroporøse sinkfosfater. Det er i den sammenheng blitt oppdaget et stort antall tidligere ukjente materialer med så vel sjiktstruktur som tredimensjonal nettverksstruktur med indre kanaler av ulik form, orientering og størrelse, på lignende måte som i zeolitter. Slike materialer har potensial innen katalyse og gasslagring, til mer spesielle formål som brannhemmende midler og til en rekke andre formål. De fremstilte materialene er blitt syntetisert ved hydrotermale og solvotermale metoder, samt ved utkrystallisering fra løsning. Til karakteriseringen har røntgendiffraksjon, av både énkrystaller og pulverblandinger, spilt hovedrollen. I denne oppgaven vises det at sinkfosfater med samme struktur som fiberzeolittene edingtonitt og thomsonitt kan fremstilles på enkle og godt reproduserbare måter, i strid med den til nå gjeldende oppfatning. Forbindelsene kan lages i form av velformede krystaller av god kvalitet, noe som er vist ved at strukturanaloger med den enkleste av alle aminer, metylamin, er fremstilt og karakterisert. Det har vist seg uproblematisk å raffinere enkrystalldata av disse strukturene av en god nok kvalitet til å plassere metylammonium i strukturene. Dermed er også uklarhetene omkring templationenes rolle i strukturen å anse som løst. Noen strukturrelaterte temaer er også behandlet, særlig den ofte rapporterte tendensen til delte templatposisjoner i edingtonitt. Det har kunnet fastslås at også sinkfosfater med organiske templater kan ha slike trekk, og dette kan være en del av forklaringen bak den dårlige raffinerbarheten som tidligere arbeider i denne retning har felles. Siden det har vært mulig å gjennomføre serier av synteser med små variasjoner i syntesebetingelsene, er det også blitt laget en oversikt over ved hvilke betingelser man kan vente å finne de respektive produktene og/ eller blandinger av disse. Dette er ikke forsøkt tidligere, fordi synteser av sinkfosfater med fiberzeolitt- struktur som nevnt er blitt holdt for å være problematisk, særlig med hensyn til reproduserbarhet.. Det er klarlagt at de produktene som dannes ved i langvarige synteser ofte er ulike de som dannes etter kort tid, noe som kan gi hint om fasenes stabilitetsforhold og de fortsatt ukjente dannelsesmekanismene. Ved hjelp av termogravimetri er det blitt klarlagt at det fremstilte sinkfosfatet med edingtonittstruktur er termisk stabil til omkring 200oC, og deretter avgir metylamin samtidig som strukturen kollapser. Det er imidlertid fortsatt noe metylamin igjen i restproduktet, som kollapser til sinkdifosfat ved høyere temperatur. Tilsvarende undersøkelser har ikke latt seg gjennomføre med den tilsvarende thomsonitt- varianten eller den ofte observerte men uidentifiserte lavtemperaturfasen som i tekst og tabeller refereres til som ukjent eller ukjent fase . Dette skyldes at det ikke har lykkes å fremstille disse i ren form.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsinkfosfat zeolitten_US
dc.titleSyntese og karakterisering av sinkfosfater med zeolittstrukturen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-10-13en_US
dc.creator.authorJohansen, Arneen_US
dc.subject.nsiVDP::440en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Johansen, Arne&rft.title=Syntese og karakterisering av sinkfosfater med zeolittstruktur&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-13316en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo44706en_US
dc.contributor.supervisorLillerud, Karl Petteren_US
dc.identifier.bibsys061025860en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata