Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:09:17Z
dc.date.available2013-03-12T09:09:17Z
dc.date.issued2004en_US
dc.date.submitted2005-03-02en_US
dc.identifier.citationKjølseth, Christian. Hydrogen og ammoniakk som brensel i en høytemperatur-brenselcelle med protonledende elektrolytt. Hovedoppgave, University of Oslo, 2004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12765
dc.description.abstractDette arbeidet har i hovedsak tatt for seg studiet av en høytemperatur brenselcelle med protonledende elektrolytt for hydrogen og ammoniakk i temperaturintervallet 600 - 900ºC. BaCe0,9Y0,1O2,95 (BCY) ble benyttet som elektrolytt og platina som elektrodemateriale i en hydrogen/oksygen- og en ammoniakk/oksygen-brenselcelle. SrCe0,95Yb0,05O2,975 (SCYb) ble benyttet som elektrolytt og platina som elektrodemateriale i en hydrogen/oksygen-brenselcelle. SCYb ble også benyttet som elektrolytt i et 3-elektrodestudiet av en Ni-SCYb cermetelektrode. BCY ble syntetisert ved sitratmetoden, og viste enfase ved XRD. Et dilatometer ble benyttet for å finne den egnede sintringstemperaturen til BCY og SCYb. Gass-sammensetningene ble kontrollert med en gassmikserenhet, en for hydrogen/oksygen og en for ammoniakk/oksygen. Ikke reagert ammoniakk ble destruert i en ammoniakkfelle med melkesyre. Brenselcellene ble karakterisert ved AC-impedansspektroskopi og strømtetthet/spenningsmålinger (I-V målinger) i galvanostatisk modus. I-V målingene og AC-impedansspektroskopi viste at aktiveringsenergien til bulkledningsevnen var relativt lik for hydrogen- og ammoniakkbrenselcellen med BCY-elektrolytt og Pt-elektroder. SCYb-elektrolytt med Pt-elektroder i hydrogen/oksygen-brenselcellen og SCYb-elektrolytt i 3-elektrodemålinger viste tilsvarende lik aktiveringsenergi for bulkledningsevnen ved AC-impedansspektroskopi. Bulkledningsevnene var sammenliknbare med litteratur. En lav OCV i forhold til teoretisk for BCY og SCYb hydrogen/oksygen-brenselcellen med Pt-elektroder skyldes gasslekkasje og elektronisk ledningsevne i elektrolytten. Ved stigende temperatur øker den elektroniske ledningsevnen i BCY og SCYb. Dette førte til at forskjellen mellom teoretisk og eksperimentell OCV økte. Dominerende elektrodeimpedans i Pt-anoden førte antageligvis til en lav OCV for ammoniakk/oksygen-brenselcellen, en relativt stor andel av den elektroniske strømmen gikk gjennom elektrolytten. Et tydelig massetransportoverpotensial i hydrogen/oksygen-brenselcellen ved lavt hydrogeninnhold viste at den høye elektrodeimpedansen hovedsakelig kom fra en dårlig Pt-anode. Pt-anoden degraderte antageligvis i ammoniakk, siden dette massetransportoverpotensialet kom tidligere i ammoniakk/oksygen-brenselcellen. En alternativ anode, bestående av en blanding metall og keram, Ni-SCYb, ble syntetisert og karakterisert ved 3-elektrode AC-impedansspektroskopi i temperaturintervallet 500 - 900ºC. Cermetelektroden viste en arealspesifikk motstand i hydrogen på ~ 1,5 Ω cm2 og ~ 2,2 Ω cm2 i ammoniakk ved 700ºC. Pt-elektroden i hydrogen/oksygen brenselcellen viste til sammenlikning ~ 7,6 Ω cm2. Ved temperaturer over 700ºC var den arealspesifikke motstanden for cermetelektroden i hydrogen og ammoniakk tilnærmet lik.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnanoteknologi defektkjemi perovskitteren_US
dc.titleHydrogen og ammoniakk som brensel i en høytemperatur-brenselcelle med protonledende elektrolytten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-03-18en_US
dc.creator.authorKjølseth, Christianen_US
dc.subject.nsiVDP::440en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kjølseth, Christian&rft.title=Hydrogen og ammoniakk som brensel i en høytemperatur-brenselcelle med protonledende elektrolytt&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2004&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-10352en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo24940en_US
dc.contributor.supervisorProfessor Truls Norbyen_US
dc.identifier.bibsys050591460en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12765/2/kjolseth.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata