Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:09:19Z
dc.date.available2013-03-12T09:09:19Z
dc.date.issued2004en_US
dc.date.submitted2004-12-08en_US
dc.identifier.citationMejland, Kathrine. Fremstilling av mikroporøse silikater med høy ladning i gitteret, og kvantekjemiske beregninger av zeolitters stabilitet. Hovedoppgave, University of Oslo, 2004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/12759
dc.description.abstractMålet for syntesene i denne oppgaven var å forsøke å lage porøse materialer med en topologi tilsvarende OSO-topologien, men hvor beryllium blir erstattet med sink. Det ble gjort hydrotermale synteser i tre forskjellige systemer, NaOH ZnO SiO2 systemet, NaOH ZnO TiO2 SiO2 systemet og LiCsTEAOH ZnO SiO2 systemet. Ved å variere gelsammensetninger, syntesetid og temperatur ble disse tre systemene kartlagt. Fasene som ble dannet var Na2ZnSiO4, Na(ZnSiO3(OH)) og VPI-7 i NaOH ZnO SiO2 systemet, Na2ZnSiO4, Na(ZnSiO3(OH)), natisitt, ETS-4 og VPI-7 i NaOH ZnO TiO2 SiO2 systemet, og RUB-23, RUB-29, Li- og Zn-analog av analcim, Zn-analog av LiAlSiO4 og en ukjent fase. Metodene som ble brukt for å analysere og karakterisere de ulike fasene var XRD (røntgendiffraksjon), SEM (scanning elektronmikroskop), lysmikroskop og TG (termogravimetri). Den ukjente fasen ble analysert med TG for å undersøke om den kunne være porøs. Desorpsjon av eventuelle vannmolekyler i porene vil kunne vises som vekttap under TG-analyse. Dette ga et negativt resultat, og det eneste som vistes var dekomponering av strukturen og faseomvandling til glass. Den ukjente fasen ble også ionebyttet for å bytte ut mulige Li- og Cs-ioner i porene med ammoniumioner. Ved TG-analyse vil det vises et vekttap ved ca. 400°C når ammonium desorberes. Dessverre ga også dette et negativt resultat, slik at det er lite trolig at den ukjente fase er porøs. Det ble også utført beregninger på stabiliteten til zeolitter, og målet var å få en bedre forståelse av stabiliteten og hva som påvirker denne. Zeolittene ble behandlet som rene silikapolymorfer i alle beregningene. Energien for zeolitt-gitterene ble beregnet med Hartree-Fock (HF) og DFT (funksjonal PW91) ved hjelp av programmet CRYSTAL03. Stabiliteten relativt til α-kvarts ble plottet mot gittertetthet, og det viste seg å være en sammenheng mellom gittertettheten og stabiliteten for zeolittene både for HF og DFT. Stabiliteten øker med økende gittertetthet, men det var noen unntak. Si O Si vinkler og Si O avstander ble analysert i flere utvalgte topologier. Det kom tydelig fram at Si O Si vinkler mindre enn 140° destabiliserer topologiene, og at andelen vinkler mindre eller lik 140° har en innvirkning på stabiliteten. Stabiliteten avtar med økende andel vinkler mindre eller lik 140°. HF-resultatene viste god overensstemmelse med molekylmekanikkberegninger (GULP-beregninger), men energien relativt til α-kvarts ga lavere verdier for HF. Det var også godt samsvar mellom beregninger (både HF og DFT) og eksperimentelle entalpier.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFremstilling av mikroporøse silikater med høy ladning i gitteret, og kvantekjemiske beregninger av zeolitters stabiliteten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-02-07en_US
dc.creator.authorMejland, Kathrineen_US
dc.subject.nsiVDP::440en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Mejland, Kathrine&rft.title=Fremstilling av mikroporøse silikater med høy ladning i gitteret, og kvantekjemiske beregninger av zeolitters stabilitet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2004&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-10218en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo23037en_US
dc.contributor.supervisorKarl Petter Lillerud, Ole Swangen_US
dc.identifier.bibsys042170877en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata