Now showing items 1-1 of 1

  • Venner, Britt (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Denne oppgaven sammenligner to kvinner fra slutten av 1800-tallet, den ene italiensk, den andre norsk. Valget av tema startet med interesse for Maria Montessori (1870-1952), som i tillegg til sin betydelige, internasjonale ...