Now showing items 1-1 of 1

  • Varner, Tone Annika Stokke (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    I "Världen är inte god för dem som älska" * Kjærligheten i Doktor Glas. tar jeg for meg hovedpersonens forhold til kjærlighet. Den første delen er en tredelt tematisk lesning av romanen. Kjærlighetens konfigurasjoner ...