Now showing items 1-1 of 1

  • Valli, Vegard (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Russland er en supermakts etterfølgerstat, og har bestrebet seg siden Sovjetunionens fall på å rettferdiggjøre og søke anerkjennelse som en moderne stormakt. Stormaktsstatus innebærer oppfyllelse av andre samtidige stormakters ...