Now showing items 1-1 of 1

  • Urdal, Astrid (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    Mellom fiksjon og fakta – Reportasjen som sjanger Hvor går grensen mellom skjønnlitteratur og journalistikk? Hvilke virkemidler kan man benytte seg av i litterære reportasjer uten at det går ut over tekstens sannhetsgehalt, ...