Now showing items 1-1 of 1

  • Ulstad, Anders Berg (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    Min masteroppgave Ambivalens en lesning av Dag Solstads Arild Asnes, 1970, er primært viet en tematisk analyse av Solstads roman. Jeg vil behandle Arild Asnes, 1970 først og fremst som en fiksjonstekst, snarere enn som ...