Now showing items 1-1 of 1

  • Peters, Trude Gran (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    Det har blitt hevdet at samfunnsmessige endringer har stor innvirkning på språklig utvikling. Tiltalesystemer har blitt betegnet som s¿rlig sårbare for slike endringer. Med hensyn til endring i det russiske tiltalesystemet ...