Now showing items 1-1 of 1

  • Pedersen, Hege Flaten (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Denne avhandlingen er i hovedsak en tematisk analyse av Jonathan Franzens roman Freedom (2010) hvor begrepet etterlikning står sentralt. Som et grunnlag for den tematiske analysen, ser jeg først på etterlikningen som grep. ...