Now showing items 1-1 of 1

  • Ottosen, Tonje (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Thure Erik Lunds roman Uranophilia (2005) tilhører en tetralogi som består av romanene Grøftetildragelsesmysteriet (1999), Compromateria (2002) og Elvestengfolket (2003), hvor Uranophilia er det avsluttende verket. Romanen ...