Now showing items 1-1 of 1

  • Olsen, Sara Eline (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Denne masteroppgaven dreier seg om ordspill i litterær selvoversettelse sammenlignet med ordspill i tradisjonell litterær oversettelse. Selvoversettelse er et felt det er skrevet særdeles lite om, både i norsk og utenlandsk ...