Now showing items 1-1 of 1

  • Olnova, Margarita (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    «Teksttypens rolle i oversettelser av sakprosa fra norsk til russisk» er en masteroppgave om oversettelser av fire typer tekster: offisielle tekster, avisartikler, reklametekster og turistbrosjyrer. Hver teksttype har sine ...