Now showing items 1-1 of 1

  • Nordstrøm, Marthe Karine (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Denne oppgaven undersøker hvor og hvordan kjønn fremtrer under lesningen av litterære tekster. Tolkninger av kjønn finner sted i et rom der teksten og leseren møtes, der deres forestillinger om kjønn enten divergerer eller ...