Now showing items 1-1 of 1

  • Nordheim, Lasse (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    I denne oppgaven ligger hovedfokuset på Rand og dens postmoderne og metafiksjonale aspekter. Det første punktet som gjennomgås, er romanens slektskap med og parodiering av den tradisjonelle detektivfortellingen. I Rand får ...