Now showing items 1-1 of 1

  • Lane, Miriam Claire (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Denne oppgavens hoveddel er en oversettelse av første, andre og fjerde kapittel av Flannery O’Connors roman Wise Blood fra 1952. Kapitlene utgjør en handlingsmessig enhet, men presenterer likevel ulike oversettelsesrelaterte ...