Now showing items 1-1 of 1

  • Johansen, Elin Aase (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Denne oppgaven er todelt. Første del er en oversettelse av novellen Den gule pil, skrevet av Viktor Pelevin. Andre del er en kommentar til oversettelsen, hvor jeg diskuterer ulike problemstillinger jeg sto overfor i ...