Now showing items 1-1 of 1

  • Ingebretsen, Anita (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Når en elev møter et nytt språk som fransk for første gang, står han overfor mange utfordringer. Svært ofte er det grammatikken som står i fokus, med skriveoppgaver og pugging. Når det gjelder ordinnlæring, betraktes dette ...