Now showing items 1-1 of 1

  • Furuseth, Anne Kristin (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Etter 2. verdenskrig var det harde økonomiske tider i Norge, og Norge sto overfor et omfattende rettsoppgjør med dem som hadde støttet okkupasjonsmakten. For en del av dem som hadde vært på feil side under krigen, ble det ...