Now showing items 1-1 of 1

  • Frogner, Mia (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Jeg tar i denne oppgaven for meg tre av Jon Fosses dramatekster: Nokon kjem til å komme (1992), Draum om hausten (1999) og Eg er vinden (2008). Først ønsker jeg å se på hvordan død og tid fungerer som elementer i tekstene. ...