Now showing items 1-1 of 1

  • Christoffersen, Jon (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Denne masteroppgaven påviser og analyserer de deterministiske trekkene i romanen Conversación en La Catedral av Mario Vargas Llosa. Tilnærmingen til dette går gjennom en analyse av tre sentrale karakterer i verket: Santiago, ...