Now showing items 1-1 of 1

  • Christensen, Jostein (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Denne masteroppgaven undersøker spørsmålet om hva som kjennetegner Nietzsches prosastil, ut fra ideen om at han forsøker å skrive virksom filosofi. Oppgavens tre hovedkapitler tar utgangspunkt i den klassiske retorikkens ...