Now showing items 1-1 of 1

  • Aslaksen, Ragnhild Persdatter (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Dette er en kvalitativ, empirisk studie av folkebibliotekene. Gjennom seks dybdeintervjuer med seks informanter – tre bibliotekarer og tre bibliotekansatte med formidlingsoppgaver – søker oppgaven å gi svar på følgende ...