Now showing items 1-1 of 1

  • Andorsen, Jorid (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Kommentert oversettelse av to utdrag fra Emma Donoghues The Wonder. Første del er min oversettelse, andre del er en kommentar der jeg diskuterer ulike utfordringer jeg kom over i forbindelse med oversettelsesarbeidet, og ...