Now showing items 1-1 of 1

  • Øren, Isabel (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Denne oppgaven tar utgangspunkt i migrasjon fra USA til en liten kolonial by i México; San Miguel de Allende. Byen, som ligger på UNESCOs kulturarvliste, har siden 1940-tallet vært preget av nye innflyttere. Den etnografiske ...